Toivon Kartano
Vengasrannantie 66
91300 Ylikiiminki

Toivon Kamarit
Vapapisto 1
90900 Kiiminki

Perhe Pirtit
Vapapisto 3
90900 Kiiminki

Toivon Kamarien toiminnan kuvaus​

Toivon Kamarit on yksi kolmesta Toivon Kartanon perhekodin yksiköstä. Toivon Kamarit sijaitsee Kiimingissä. Perhekodilta on hyvät kulkuyhteydet Oulun kaupunkiin, joka tarjoaa monipuoliset jatko-opiskelumahdollisuudet sekä harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Perhekodin toimitilana on tilava omakotitalo, jossa on paikka seitsemälle (7) lapselle. Pihapiirissä on myös kaksi soluasuntoa itsenäistymistä harjoitteleville nuorille. Toivon Kamarit tarjoaa lapselle kodinomaisen ja turvallisen kasvuympäristön, jonka ilmapiirissä korostuu erilaisuuden hyväksyminen.

Toimintaamme ohjaa ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen työskentelyote ja keskeisenä arvona on Toivon ylläpitäminen. Päämääränä on tarjota laadukas hoito ja kasvatus sekä turvallinen, rajat antava, virikkeellinen kasvuympäristö, jossa lapset saavat elää ikätasoaan vastaavaa elämää oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Toiminta-ajatuksena on, että aikuinen tukee, ohjaa, kasvattaa ja tarvittaessa asettaa turvalliset rajat aina lapsen parhaaksi. Toivon Kamareilla kasvatus on tavoitteellista, lapsen voimavaroja korostavaa ja tietoon perustuvaa. Perhekodissa harjoitellaan arjen perustaitoja ja omatoimisuutta niin, että ne toimivat voimavaroina elämän eri vaiheissa. Toivon Kamareilla on vahvaa osaamista nuoren itsenäistymisen tukemisesta ja jälkihuollosta.

Oulun kaupungin tarjoamat monipuoliset opiskelumahdollisuudet

Toivon Kamareilla panostetaan erityisesti koulunkäynnin tukemiseen ja koulujen kanssa toteutetaan tiivistä yhteistyötä. Luottamuksellinen ja tiivis yhteistyö perhekodin ja koulun välillä näkyy lapsen koulunkäynnin onnistumisina. Sijoitetuilla lapsilla on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin, johon Oulun kaupungin läheisyys tarjoaa monipuoliset koulutusmahdollisuudet.

Toteutamme lapsen huoltajien kanssa lapsen edun mukaista yhteistyötä. Tavoitteena on vanhempien sitouttaminen heidän lapsensa sijoituksen tueksi. Yhteistyön tavoitteena vahvistaa koko perhettä ja lisätä huoltajien kykyä ottaa vastuuta lapsen kasvatuksesta ja hoidosta uudelleen mahdollisuuksien mukaan. Haastamme lapsen huoltajia muutostyöskentelyyn, jonka tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen. Toivon Kamareiden pihapiirissä on perheasunto, jossa lapsen perheenjäsenten on mahdollisuus yöpyä tapaamisten yhteydessä.

Sijoitetut lapset tarvitsevat usein myös psykiatrisen hoidon palveluja. Toivon Kamareille sijoitettavan lapsen hoitokontakti voidaan tarvittaessa siirtää lähetteellä edellisestä hoitopaikasta Oys:n lasten- tai nuorisopsykiatriselle poliklinikalle. Erikoisterveydenhoitopalvelut sovitaan aina erikseen sijoittajakunnan kanssa. Perhekodin henkilökunnalla on psykiatrista-/ ja mielenterveysosaamista.

Vahvaa osaamista itsenäistymisen tukemisesta ja jälkihuollosta.

Toivon Kartano Oy | Vengasrannantie 66 91300 Ylikiiminki | info(at)toivonkartano.com