Toivon Kartano
Vengasrannantie 66
91300 Ylikiiminki

Toivon Kamarit
Vapapisto 1
90900 Kiiminki

Perhe Pirtit
Vapapisto 3
90900 Kiiminki

Toiminta

Perhekodit

Toimintaamme ohjaa ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen työskentelyote ja keskeisenä arvona on Toivon ylläpitäminen.

Ratkaisukeskeisyydessä korostetaan asiakaslähtöisyyttä, tulevaisuussuuntautuneisuutta, voimavarakeskeisyyttä, poikkeuksien ja edistysten huomioimista sekä yhteistyötä ja kannustusta.

Toivon ylläpitäminen korostaa, että odotettavissa on jotakin parempaa, jota ei vielä ole olemassa, mutta joka on todella mahdollista toteutua.

Toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille ja nuorille laadukas hoito ja kasvatus sekä turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, jossa he saavat kasvaa ikätasoaan vastaavaa elämää oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Ajatuksena on, että aikuinen tukee, ohjaa, kasvattaa ja tarvittaessa asettaa turvalliset rajat aina lapsen parhaaksi. Toivon Kartanossa kasvatus on tavoitteellista, lapsen ja nuoren voimavaroja korostavaa sekä tietoon perustuvaa.

Perhekodeilla on Aluehallintoviraston myöntämät laitosluvat. Hyvin järjestettyä laitoshoitoa voidaan usein pitää parhaana ratkaisuna lapsen sijaishuollon järjestämiseksi silloin, kun lapsen sijoitus on väliaikainen ja tavoitteena on, että hän palaa takaisin kotiinsa ja kun hoitoon liittyy kiinteästi työskentely lapsen vanhempien kanssa. Laitoshoito on usein tarkoituksenmukainen ratkaisu myös silloin, kun lapsi ja perhe tarvitsee moniammatillista osaamista ja tukea.

Keskeisenä arvona on Toivon ylläpitäminen.

Toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille ja nuorille laadukas hoito ja kasvatus sekä turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö.

Arki

Perhekodissa pyrimme elämään normaalia, tavallista ”suurperheen” elämää, jossa on tilaa elää ja kasvaa. Perhekodissa on yhteisesti sovitut tavat ja säännöt, joita luonnollisesti määrittävät koulunkäynti, harrastustoiminta sekä muut päivän rutiinit. Perhekotimme toimintaan vaikuttavat luonnollisesti myös lasten ikätaso, yksilölliset tarpeet, voimavarat sekä kiinnostuksen kohteet.

Tilaa elää ja kasvaa.

Koulu

Vahvuutena perhekodeilla on Oulun kaupungin monipuoliset koulupalvelut, jossa yksilölliset tarpeet voidaan hyvin huomioida. Perhekodin ja koulun välillä toteutetaan tiivistä yhteistyötä lapsen edun mukaisesti. Luottamuksellinen ja huolehtiva yhteistyö näkyy lapsen koulunkäynnin onnistumisina.

Yksiköidemme sijainti Oulun kaupungin läheisyydessä tarjoaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Myös jatko-opiskelu erityisoppilaitoksissa (Luovi) on mahdollista, jos opiskelija tarvitsee erityistä tukea opintoihinsa. Opiskelu Kiimingissä, Muhoksella tai Haukiputaalla on myös mahdollista.

Huolehtiva yhteistyö koulun ja perhekodin välillä.

Toiminnallisuus

Toiminnallisuudella on tärkeä merkitys lapsen kuntoutumisessa. Perhekodeissa lapsi voi harjoitella arjen perustaitoja ja omatoimisuutta niin, että ne toimivat voimavaroina elämän eri vaiheissa ja erityisesti itsenäistymisvaiheessa itsetuntoa tukevana elementtinä. Aikuisen tuella tehdään yhteisiä arjen askareita kunkin ikätason ja voimavarojen mukaisesti ja rakennetaan näin turvallista arkea.

Perhekotimme tiloineen ja sijainneiltaan tarjoavat hyvät mahdollisuudet vapaa-ajan toimintaan. Harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit toimivat arkityön vastapainona ja tukena. Unholaan jääneet harrastukset pyritään löytämään uudelleen tai etisitään uusia harrastuksia ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Toivon Kartanossa asuvien lasten harrastustoimintaa pyritään suuntaamaan myös toimintayksikön ulkopuolelle, joko yksilö tai ryhmäharrasteiden muodossa.

Omatoimisuuden ja itsetunnon vahvistaminen.

Perheen kanssa tehtävä yhteistyö

Toteutamme lapsen huoltajien kanssa lapsen edun mukaista yhteistyötä. Tavoitteena on vanhempien sitouttaminen heidän lapsensa sijoituksen tueksi. Yhteistyön tavoitteena vahvistaa koko perhettä ja lisätä huoltajien kykyä ottaa vastuuta lapsen kasvatuksesta ja hoidosta uudelleen mahdollisuuksien mukaan. Haastamme lapsen huoltajia muutostyöskentelyyn, jonka tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen.

Perhekodeissamme on perheasunto, jossa lapsen perheenjäsenten on mahdollisuus yöpyä tapaamisten yhteydessä.

Perheen vahvuuksien tunnistaminen

Psykiatrisen hoidon palvelut

Sijoitetut lapset tarvitsevat usein myös psykiatrisen hoidon palveluja. Toivon Kartanoon sijoitettavan lapsen hoitokontakti voidaan tarvittaessa siirtää lähetteellä edellisestä hoitopaikasta Oys:n lasten- tai nuorisopsykiatriselle poliklinikalle. Erikoisterveydenhoitopalvelut sovitaan aina erikseen sijoittajakunnan kanssa. Perhekodin henkilökunnalla on psykiatrista-/ ja mielenterveysosaamista.

Henkilökunnalla on psykiatrisen hoidon osaamista

Toivon Kartano Oy | Vengasrannantie 66 91300 Ylikiiminki | info(at)toivonkartano.com