Toivon Kartano
Vengasrannantie 66
91300 Ylikiiminki

Toivon Kamarit
Vapapisto 1
90900 Kiiminki

Perhe Pirtit
Vapapisto 3
90900 Kiiminki

Perhe Pirttien toiminnan kuvaus​

Perhekuntoutusyksikkö Perhe Pirtit on Toivon Kartano Oy:n ylläpitämä toimintayksikkö Kiimingissä. Perhe Pirtit toteuttaa perhekuntoutusta avohuollon tukitoimena. Perhe Pirtit tarjoaa perhekuntoutuspalveluja kahdelle (2) perheelle yhtäaikaisesti. Perhekuntoutusyksikössä perheillä on käytössään täysin varustellut asunnot, jotka ovat kahden-neljän makuuhuoneen huoneistoja. Perhekuntoutuksessa perheellä on mahdollisuus hakea Kelan kuntoutusrahaa korvaamaan kuntoutuksen aikaista ansiomenetystä.

Perhe Pirttien toimintaa ohjaa ratkaisukeskeinen ja voimavaroja korostava työskentelyote. Perhekuntoutuksen taustalla on ajatus siitä, että tukemalla vanhemmuutta, voidaan turvata hyvää lapsuutta. Perhekuntoutuksessa perheelle tarjotaan sellainen ammatillinen tuki ja apu, että lapsen asuminen kotona voi tapahtua jatkossa lapsen kannalta mahdollisimman hyvin ja turvallisesti. Perhekuntoutus voi toimia myös osana huostaanoton lakkautustyöskentelyä, joka on sopusoinnussa lastensuojelulain perheen jälleenyhdistämisvelvoitteen kanssa. Lapsen kotiutus sijaishuollosta pyritään näin ollen toteuttamaan turvallisesti ja lapsen edun mukaisesti.

Perhekuntoutuksessa perhe irrottautuu arkiympäristöstään, joka mahdollistaa paremmin perheen havahduttamisen omaan tilanteeseensa, ammattilaisten tukemana. Yksikön palveluihin kuuluu koko perheen tuen tarpeen arviointi ja suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kuntouttaminen sekä tarpeen mukaan myös perheiden kotiin tarjottavia palveluja, lähijakson jälkeen. Perhekuntoutustyön keskiössä on perheen sisäisen vuorovaikutuksen tukeminen, mallintaminen, sanoittaminen, vanhemmuus- ja tunnetyöskentely ja sisällytämme työskentelyyn myös vanhemmuus- ja perheryhmiä, jotka toimivat vertaisryhminä perheille. Palvelun sisältö ja kesto rakentuvat yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan ja ne perustuvat yhdessä tehtävään tavoitteelliseen kuntoutussuunnitelmaan, jossa lapsi on keskiössä. Palveluprosessin kesto on keskimäärin 3-6 kuukautta.

Perheellä käytössä oma asunto

Koko perheen sisäisen vuorovaikutuksen tukeminen

Toivon Kartano Oy | Vengasrannantie 66 91300 Ylikiiminki | info(at)toivonkartano.com