Toivon Kartano
Vengasrannantie 66
91300 Ylikiiminki

Toivon Kamarit
Vapapisto 1
90900 Kiiminki

Perhe Pirtit
Vapapisto 3
90900 Kiiminki

Osaaminen

Erityisosaaminen

• Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työskentely
• Psykiatrinen hoitotyö
• Perhetyö
• Kriisityö
• Toimintaterapeutin erityisosaaminen
• Päihdearvio ja tarvittaessa päihdetyö
• Neuropsykiatrinen valmennus
• Perheinterventiot
• Perheen tuen tarpeen arviointi
• Lapset puheeksi -neuvonpito
• Art
• Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen

Moniammatillinen työryhmä

Toivon Kartano ja Toivon Kamarit

Toiminnasta vastaa ammattitaitoinen, vankan lastensuojelukokemuksen omaava moniammatillinen työryhmä, joka tekee laadukasta, yksilöllistä ja korjaavaa lastensuojelutyötä. Työryhmä toimii yhteistyössä lapsen, perheen, läheis- ja viranomaisverkoston kanssa. Työntekijät ovat koulutettuja sosiaali- ja terveydenhoito- ja/tai kasvatusalan ammattilaisia, joilla monipuolista osaamista vastata erilaisiin perheiden ja lasten kasvun ja kehityksen kannalta merkittäväiin tarpeisiin. Kiinnitämme työskentelyssä erityistä huomiota kunnioittavaan kohtaamiseen, hyvän huomaamiseen ja jokaisessa lapsessa ja perheessä oleviin voimavaroihin ja näiden vahvistamiseen.

Hyvän huomaamisen ja kunnioittavan kohtaamisen taito

Perhe Pirtit

Toiminnasta vastaa vankan työkokemuksen perheiden kanssa tehtävästä työstä omaava moniammatillinen työryhmä, joka toimii yhteistyössä perheen sekä tämän läheis- ja viranomaisverkoston kanssa. Työntekijät ovat koulutettuja sosiaali-, terveydenhoito- ja/tai kasvatusalan ammattilaisia. Työryhmässä on perheiden kanssa työskentelyyn soveltuvaa osaamista muun muassa perheen tuen tarpeen arvioinnista, perheen sisäisen vuorovaikutuksen tukemista, voimavara- ja ratkaisukeskeisestä työskentelystä perhe-, päihde- ja mielenterveystyöstä, lasten sairaanhoidosta ja lapsen tarpeen ja vanhemmuuden arvioinnista.

Vahvuutenamme on hyvän huomaaminen, kunnioittava kohtaaminen ja lapsen näkyväksi tekeminen.

Perheen voimavarojen tunnistaminen ja niiden vahvistaminen

Toivon Kartano Oy | Vengasrannantie 66 91300 Ylikiiminki | info(at)toivonkartano.com