Toivon Kartano
Vengasrannantie 66
91300 Ylikiiminki

Toivon Kamarit
Vapapisto 1
90900 Kiiminki

Perhe Pirtit
Vapapisto 3
90900 Kiiminki

Kun kodin tai koulun keinot eivät riitä…

Toivon Kartano Oy

Toivon Kartano Oy on perheyritys, joka on tarjonnut laadukkaita lastensuojelupalveluita vuodesta 2000 lähtien.

Toivon Kartanon perhekoti Ylikiimingissä ja Perhekoti Toivon Kamarit sekä perhepalveluyksikkö Perhe Pirtit Kiimingissä, muodostavat toisiaan tukevan yhteisön.

Perhekodit tarjoavat sijaishuoltoa kouluikäisille lapsille ja nuorille, silloin kun kodin tai koulun keinot eivät ole riittävät ja kun lapsi tai nuori ei voi erilaisista syistä asua omassa kodissaan perheensä kanssa.

Perhe Pirtit tarjoavat perhepalveluja avohuollon perhetyön, perheen tuentarpeen arvioinnin ja perhekuntoutuksen muodossa.

Toivon Kartano Oy | Vengasrannantie 66 91300 Ylikiiminki | info(at)toivonkartano.com