Toivon Kartano toiminnan kuvaus

Etusivu > Toivon kartano > Toiminnan kuvaus

Toivon Kartanon perhekoti toimii luonnonkauniissa jokirantamiljöössä Oulussa, Ylikiimingin kaupunginosassa. Perhekodin toimitilana on paritalo, jossa Toivon Pirtti ja Toivon Tupa toimivat erilisinä pienryhminä ja joissa kummassakin asuu seitsemän (7) lasta tai nuorta.

Ylikiimingin ala- ja yläaste sijaitsevat noin kolmen kilometrin päässä perhekodilta. Lapsella ja nuorella on mahdollisuus saada perusopetusta, joko yleisopetuksessa tai tarvittaessa erityis- tai mukautetussa opetuksessa. Erityisopetusjärjestelyjen lähtökohtana on oppilaan koulunkäyntihistoria, voimavarat ja tavoitteet. Sijoituksen alussa opettaja kartoittaa lapsen ja nuoren sen hetkisen tilanteen opintojen edistymisen suhteen ja mm. tiedot aikaisemmista kouluista vaikuttavat siihen, millä tavalla hänen opiskelunsa suunnitellaan. Lähikoulussa on tarvittaessa mahdollisuus osittaiseen pienryhmäopetukseen, tavoitteena kuitenkin siirtyminen normaaliin luokkaopetukseen. Lähikoulussa toimii aineopettajien lisäksi viisi erityisopettajaa ja heidän apunaan kouluavustajia. Koulujen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä päivittäin.

Toivon Kartano perhekoti toimii luonnonkauniissa jokirantamiljöössä Oulussa, Ylikiimingin kaupunginosassa

Lapsella ja nuorella on mahdollisuus saada perusopetusta, joko yleisopetuksessa tai tarvittaessa erityis- tai mukautetussa opetuksessa

Toivon Kartano sijaitsee suurella jokirantatilalla, jossa on hyvät harrastemahdollisuudet

Toivon Kartano sijaitsee suurella jokirantatilalla, jossa on hyvät harrastemahdollisuudet. Perhekodissa järjestetään omaa harrastustoimintaa, jolla jäsennetään nuoren päiväohjelmaa. Tämän lisäksi Toivon Kartanossa asuvien lasten ja nuorten harrastustoimintaa pyritään suuntaamaan myös toimintayksikön ulkopuolelle, joko yksilö tai ryhmäharrasteiden muodossa. Oulun kaupungin kunto- ja liikuntasalia käytämme säännöllisesti erilaisten sisäliikuntalajien harrastamisessa. Toivon Kartanon tiloissa on mahdollista pelata mm. biljardia ja pingistä. Pihapiirissä olevassa soittotilassa voi soittaa kitaraa, rumpuja ja bassoa ja halukkaille järjestetään yksilöohjausta musiikin soittamiseen. Soittotilassa on myös karaokelaitteet laulamista varten. Pihapiirissä on mahdollista myös mm. beachvolleyn, jalkapallon, uinnin, kalastamisen ja moottorikelkkailun harrastaminen.