Palvelut

Toivon Kartanon palvelut:

 • Sijaishuollon palvelut
 • Lastensuojelun arviointijaksot
 • Avohuollon perhetyö
 • Avohuollon perhekuntoutus
 • Jälkihuollon palvelut

Erityisosaamista:

 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työskentely
 • Psykiatrinen hoitotyö
 • Perhetyö
 • Päihdetyö
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Perheinterventiot
 • Lastensuojelun arviointi
 • Perhearviointi