Kun kodin tai koulun keinot eivät riitä…

Toivon Kartano

Toivon Kartanon perhekoti Ylikiimingissä ja lastensuojelun arviointiin erikoistunut Perhekoti Toivon Kamarit sekä perhepalveluyksikkö Perhe Pirtit Kiimingissä, muodostavat toisiaan tukevan yhteisön.

Perhekodit tarjoavat sijaishuoltoa kouluikäisille lapsille ja nuorille, silloin kun kodin tai koulun keinot eivät ole riittävät ja kun lapsi tai nuori ei voi erilaisista syistä asua omassa kodissaan perheensä kanssa.

Perhe Pirtit tarjoavat perhepalveluja avohuollon perhetyön, perheen tuentarpeen arvioinnin  ja perhekuntoutuksen muodossa.

Ajankohtaista