Toivon Kamarit toiminnan kuvaus

Etusivu > Toivonkamarit > Toivon kamarit toiminta

 Toivon Kamarit sijaitsee Oulussa, Kiimingin kaupunginosassa, noin 18 kilometriä Oulun keskustasta ja lähellä Kiimingin keskustastaa. Perhekodissa asuu seitsemän lasta tai nuorta. Lisäksi pihapiirissä on itsenäistyvälle nuorelle tarkoitettu tukiasunto. Kiimingin ala- ja yläaste sekä lukio sijaitsevat reilu kilometrin päässä perhekodilta. Lapsella ja nuorella on mahdollisuus saada perusopetusta, joko yleisopetuksessa tai tarvittaessa erityis- tai mukautetussa opetuksessa. Sijoituksen alussa opettaja kartoittaa lapsen ja nuoren sen hetkisen tilanteen opintojen edistymisen suhteen ja mm. tiedot aikaisemmista kouluista vaikuttavat siihen, millä tavalla hänen opiskelunsa suunnitellaan. Lähikoulussa on tarvittaessa mahdollisuus pienryhmäopetukseen silloin, kun opiskelu ison ryhmän mukana on oppilaalle kokonaisuudessaan liian haastavaa. Koulujen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä päivittäin.
Perhekodin läheisyydessä on hyvät koulupalvelut ja harrastemahdollisuudet
Harrastemahdollisuudet Toivon Kamareiden läheisyydessä ovat hyvät. Toivon Kamarit sijaitsee vastapäätä Kiimingin kuntokeskusta ja perhekoti on lähellä Kiimingin keskustaa, jossa on hyvät harrastemahdollisuudet. Myös Oulun kaupungin harrasteisiin on hyvät kulkuyhteydet. Perhekodissa järjestetään omaa harrastustoimintaa, jolla jäsennetään nuoren päiväohjelmaa. Tämän lisäksi Toivon Kamareilla asuvien lasten ja nuorten harrastustoimintaa pyritään suuntaamaan myös toimintayksikön ulkopuolella, joko yksilö tai ryhmäharrasteiden muodossa. Pihapiirissä olevassa soittotilassa voi soittaa kitaraa, rumpuja ja bassoa ja halukkaille järjestetään yksilöohjausta musiikin soittamiseen.